Notify Message
Запознаване със самата гилдия:
Основни правила и система на ранковете.

Гилдията разполага с ДКП система. Правилата са прости,кратки и ясни. Всеки играч,кандидатстващ за гилдията трябва да разполага с Team Speak,Deadly Boss Mode(DBM),готови слушалки и микрофон за съответните райдове. Райдовете се състоят обичайно в 19:45 като продължителността им не е определена.Райда приключва тогава когато се даде Raid Over(RO).Играчи записали се за райд нямат право да предевяват претенции относно това да стават по-рано и да не остават до края.Всеки играч е длъжен да предвиди достатъчно време за завършване успешно на самия евент. Относно проблеми с гилдията,неточности,неясности с някои от играчите,членове в нея може да се обръщате към мен(Karuma,Swanheart,Dhealos) или към офицера-(Huug,Huugme,Natureborn). Кандидатурите подадени от кандидатстващите играчи за гилдията ще бъдат разглеждани в рамките на 3-5 дни.След изтичането на този период се дава отговор окончателен и съответно обосновка на това защо той е ПРИЕТ или ОТХВЪРЛЕН!
Shadow Infusion VS Lich King 25 Heroic
test